Hướng dẫn khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

(PLVN) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan nói trên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn, tiến hành xem xét, tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vào dịp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, cụ thể: đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”; Đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Văn bản cũng hướng dẫn các tiêu chuẩn cụ thể đối với tập thể, cá nhân. Ngoài các tiêu chuẩn chung, đối với đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tập thể, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Thành tích xuất sắc đạt được, các sáng kiến, đề xuất, mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW phải có phạm vi ảnh hưởng và có khả năng phổ biến, nhân rộng để học tập nêu gương trên phạm vi nhiều tỉnh hoặc bộ, ngành; Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, PBGDPL của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp trước ngày 25/9/2019. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm