Hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng lương ngạch cũ

(PLO) - Bà Nguyễn Mai (tỉnh Sơn La) học đại học tại chức ngành Y, ra  trường năm 1999, chuyên ngành Kỹ thuật y học xét nghiệm, được xếp ngạch lương hệ đại học. Sau đó bà Mai bị chuyển lương thành hệ Cao đẳng (A0).

Hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng lương ngạch cũ

Khi Thông tư 26/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ có hiệu lực, lương của bà Mai lại chuyển xuống hệ trung cấp. Bà Mai hỏi, việc chuyển xếp lương của bà Mai như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 15, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y quy định: Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV được xác định hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Để đảm bảo quyền lợi của viên chức, sau khi chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm theo quy định trên, nếu hệ số lương được xếp ở chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng trong suốt thời gian viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm