Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17/10/2020) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP Huế) với tổng số 350 đại biểu đại diện cho các Đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự. 

Thừa Thiên - Huế phải là trung tâm, nơi hội tụ tiềm năng thế mạnh của khu vực miền Trung. Ảnh: Nhật Long

Thừa Thiên - Huế phải là trung tâm, nơi hội tụ tiềm năng thế mạnh của khu vực miền Trung. Ảnh: Nhật Long

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 15/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc, an ninh được đảm bảo vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thừa Thiện Huế xác định 6 chương trình trọng điểm (gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế). Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số) với 13 nhiệm vụ cụ thể:

1. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế.

3. Đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

4. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hoá, du lịch.

6. Hoàn thiện, phát triển trung tâm y tế chuyên sâu xứng tầm quốc gia và khu vực.

7. Xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước.

8. Xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước.

9. Quản lý xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

10. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

11. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

12. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

13. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Với đặc thù là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; y tế chuyên sâu; khoa học - công nghệ: giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, trong tổng số 350 đại biểu tham dự Đại hội, có: 31 đại biểu là tiến sỹ, 2 đại biểu là Giáo sư, 13 đại biểu là Phó Giáo sư. Đại hội dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm