Hủy quyết định quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Chủ tịch Cà Mau

(PLO) - Ngày 13/10, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Nguyên nhân là do Quyết định 1627 có những điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trước đó, Quyết định số 1627/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau do ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký.

Quy chế dày 7 trang, gồm 3 chương và 12 điều. Tại khoản 3, Điều 9 của Quy chế có nội dung: “Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Trong khi đó, Điều 40 Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ 01/01/2017) quy định: “Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Dư luận cho rằng, nội dung khoản 3, Điều 9, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Cà Mau đi ngược với Luật Báo chí năm 2016, gây khó khăn trong quá trình tác nghiệp của phóng viên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm