Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

(PLVN) - Ngày 20/8, Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phấn đấu thành đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng khẳng định, những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên vị thế mới cho huyện, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Trị.

Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị huyện Hải Lăng cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn với hình thành vùng nguyên liệu; khai thác hiệu quả lợi thế rừng trồng, mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn và trồng rừng theo chứng chỉ FSC; chú trọng phát triển kinh tế biển, coi đây là hướng đi chiến lược lâu dài và một trong các trụ cột phát triển của huyện. 

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng chú trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, công nghiệp siliccat. Trong phát triển thương mại - du lịch cần gắn với phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.

Song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Với vị trí là vùng lõi của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có nhiều dự án động lực được hiện thực hóa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tin rằng trong thời gian không xa, Hải Lăng sẽ phát triển vượt bậc, trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.

Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó, kinh tế phát triển toàn diện, các ngành sản xuất tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hải Lăng xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp, nhất là các ngành sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm sản; tăng cường khuyến khích đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ…

Mục tiêu đề ra là huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển đô thị, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó quyết tâm xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 và cơ bản trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh vào năm 2030. 

Đại hội Đảng bộ Huyện Hải Lăng có 225 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.892 đảng viên trong toàn huyện bầu ra 37 người vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hải Lăng khóa mới. BCH Đảng bộ huyện khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 ủy viên. Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 Lê Thế Quảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm