Huyện Thanh Hà (Hải Dương) nỗ lực về đích nông thôn mới

(PLVN) - Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Hà (Hải Dương) đạt 53,1 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5% so với kế hoạch và gần 15% so với cùng kỳ 2019.

Huyện Thanh Hà đang nỗ lực về đích nông thôn mới.

Huyện Thanh Hà đang nỗ lực về đích nông thôn mới.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, đặc biệt tỉnh Hải Dương là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vẫn vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất trong Nông nghiệp, Thủy sản – Công nghiệp, xây dựng – Dịch vụ, thương mại đều tăng từ 6-10% so với năm 2019 và tăng từ 0,4-4% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Hà đạt 53,1 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5% so với kế hoạch và tăng 14,93% so với cùng kỳ 2019.

Đến nay toàn huyện Thanh Hà đã có 18/19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 17 xã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận; 01 xã thừa công nhận (xã Thanh Quang); 01 xã đang đề nghị công nhận, dự kiến sẽ đạt chuẩn năm 2020 (xã An Phượng).

Năm 2020, xã Thanh Sơn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay đã đạt 15/18 tiêu chí; còn một số tiểu mục của 03 tiêu chí về Giao thông; về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Môi trường chưa đạt. Hiện địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí để được công nhận năm 2020.

Đối với cấp huyện, huyện Thanh Hà đã đạt 8/9 tiêu chí, còn 01 tiêu chí về Quy hoạch chưa đạt. Hiện cơ quan chuyên môn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Trung ương công nhận Thanh Hà đạt huyện Nông thôn mới theo kế hoạch.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm