Khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”.

(PLVN) - Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội” tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với gần 200 ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của thành phố Hải Phòng, đồng thời khái quát chặng đường 90 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, quân và dân TP đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu đáng tự hào, những kết quả toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ TP đã trải qua 15 kỳ Đại hội, mỗi kỳ là một dấu son trong tiến trình lịch sử của Đảng bộ TP, là thời điểm để toàn Đảng, toàn dân nhìn lại chặng đường Cách mạng vẻ vang.

Từ Đại hội Đảng bộ lần thứ I dến Đại hội Đảng bộ lần thứ XV là một quá trình phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ TP trên tất cả các mặt nhận thức, bản lĩnh, năng lực, lãnh đạo; đồng thời ra sức bảo vệ, phấn đấu xây dựng Hải Phòng thành “thành phố gương mẫu của nước ta” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm