Không có vùng cấm trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

(PLO) - Sáng 13/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TƯ khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận.

Đánh giá của Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 10 năm, từ năm 2008 đến tháng 6/2018, Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra trên 134 lượt tổ chức đảng và trên 106.000 đảng viên, giám sát trên 66.000 lượt tổ chức đảng và trên 141.000 đảng viên. Toàn Đảng bộ TP đã xem xét, thi hành kỷ luật 6.658 đảng viên và 138 tổ chức đảng.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ mà cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP cần tập trung thực hiện. Trong đó, UBKT các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ TP. Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm