Không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần

(PLO) -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần.

Không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần

Vừa qua, Bộ Tư pháp có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần.

Công văn của Bộ Tư pháp nêu rõ, theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là "... đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...".

Tuy nhiên, theo quy định của Luật công chứng thì "Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp...". Như vậy, Phòng công chứng không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đưa Phòng công chứng vào đối tượng chuyển thành công ty cổ phần khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà để Phòng công chứng thực hiện chuyển đổi thành Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng.

Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý với đề nghị trên của Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm