Kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan đến vi phạm quản lý đất đai ở Bình Chánh

(PLVN) -  Sau khi có kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2016 đến 2019, huyện Bình Chánh bị yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm...

Bình Chánh là "điểm nóng" trong sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Bình Chánh là "điểm nóng" trong sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Lãnh đạo UBND TP HCM  yêu cầu UBND huyện Bình Chánh  thực hiện, rà soát, chấn chỉnh đối với hàng chục đầu việc theo kết luận thanh tra. 

Theo đó, giám đốc Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao huyện Bình Chánh bị chỉ đạo chấm dứt việc cho thuê mặt bằng không đúng quy định.

Thanh tra TP HCM vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM, thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến nay.

Các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ nêu trên nếu xét thấy cần thiết vẫn thanh tra để có cơ sở kết luận. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Chỉ đạo phòng tài chính - kế hoạch, chủ tịch UBND xã Bình Hưng và các cơ quan liên quan phối hợp củng cố chứng từ, sổ sách kế toán tại UBND xã Bình Hưng từ năm 2014 đến nay; giao thanh tra huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Hưng; trường hợp xác định có dấu hiệu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước khẩn trương chuyển cơ quan điều tra.

Chấm dứt việc tạm ứng ngân sách huyện kéo dài, khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng còn tồn theo quy định của Luật ngân sách (đến thời điểm tháng 9/2019 là hơn 18,6 tỉ đồng).

Kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan: việc kê khai thiếu các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua các thời kỳ, việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP từ năm 2008; việc liên doanh, liên kết (dưới hình thức cho thuê mặt bằng) không đúng quy định...

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Binh Chánh rà soát, rút kinh nghiệm liên quan đến những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở kết luận thanh tra và chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm