Kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các khu công nghiệp ở TP HCM sau cách ly

(PLVN) - Hàng chục doanh nghiệp và hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệpTP HCM. Trước tình hình dịch còn phức tạp, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM (Hepza) yêu cầu các doanh nghiệp thắt chặt công tác kiểm soát.

Hepza đã yêu cầu các doanh nghiệp ở TP HCM  phải đảm bảo an toàn phòng dịch, kể cả sau cách ly.

Hepza đã yêu cầu các doanh nghiệp ở TP HCM phải đảm bảo an toàn phòng dịch, kể cả sau cách ly.

Hepza cho biết, cơ quan này đã khảo sát và đánh giá tính rủi ro lây nhiễm cũng như tác động dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp có đông lao động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp.

Sau khảo sát, kết quả có 43 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bở dịch Covid-19 với 1.173 người lao động bị chấm dứt hợp đồng, có 318 người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 925 người nghỉ việc không lương và hơn 5.000 lao động bị tạm ngừng việc có lương. 

Về đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm trong hoạt động sản xuất, có 1.339 doanh nghiệp gửi bản tự cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tự đánh giá tác động rủi ro từ dịch bệnh này. Hepza cũng đã tiến hành đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 tại 12 doanh nghiệp có quy mô lao động trên 100 người. 

Kết quả đánh giá, 9 doanh nghiệp có chỉ số rủi ro lây nhiễm thấp, 2 doanh nghiệp có chỉ số rủi ro trung bình và một doanh nghiệp có chỉ số rủi ro cao. Ngoài ra, qua thẩm tra 6 doanh nghiệp quy mô trên 500 công nhân thì có 6 doanh nghiệp chỉ số rủi ro thấp và 2 doanh nghiệp còn lại có chỉ số rủi ro trung bình. 

Hepza đã yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo 100% người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Đảm bảo khoảng cách an toàn hoặc làm vách ngăn tại khu vực nhà ăn. Đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang, cũng như giám sát tuân thủ đeo khẩu trang thường xuyên của công nhân khi làm việc để hạn chế rủi ro lây nhiễm. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm