Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức

Theo nguồn tin từ Sở Nội vụ Hà Giang, UBND (UBND) tỉnh này mới ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên do Phó Giám đốc sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; các thành viên tham gia đoàn gồm lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hà Giang.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.. theo Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng; về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm