Kiểm tra tiền công đức ở các di tích tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP HCM sẽ kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ năm 2023 tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn để bảo đảm sự minh bạch, tạo niềm tin cho cộng đồng.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Trong kế hoạch ban hành ngày 22/2, UBND TP HCM cho biết việc kiểm tra giúp chủ sở hữu hoặc phía được giao quản lý di tích minh bạch tiền công đức, tài trợ; tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Nội dung kiểm tra gồm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội năm 2023; xem xét mở tài khoản, sổ sách thu - chi, sử dụng tiền công đức... Các di tích được kiểm tra lần này đã được Nhà nước xếp hạng, hoặc có trong danh sách kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Sở Tài chính được giao chủ trì và phối hợp các ngành liên quan thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/3 để báo cáo Bộ Tài chính. TP cũng giao UBND các quận, huyện và Thủ Đức kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quản lý.

Hiện, Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ của tổ chức tôn giáo. Chủ sở hữu hoặc bên được giao quản lý di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, thu - chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Cuối tháng 10/2023, sau khi thí điểm kiểm tra quản lý, sử dụng tiền công đức tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính hướng dẫn các tỉnh, thành kiểm tra tiền công đức tại các di tích. Kinh phí chi cho công tác kiểm tra trích từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024.

Đọc thêm