Kiên Giang: Quý II quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(PLVN) - Ngay sau Hội nghị trực tuyến để Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về tình hình KT-XH quý I/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 5/4/2019 về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành trong quý I và đề ra nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến về tình hình KT-XH quý I/2019 của tỉnh Kiên Giang

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến về tình hình KT-XH quý I/2019 của tỉnh Kiên Giang

Theo báo cáo số 85, tình hình KT-XH quý I/2019 trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang nhìn tổng thể đạt khá so với kế hoạch, một số chỉ tiêu kinh tế đạt tỷ lệ khá và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, sản lượng nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, du lịch, giá trị sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,75% so với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí… Công tác đầu tư công trong tháng 3/2019 đã có chuyển biến tích cực, giá trị giải ngân tăng 92% giá trị so với 02 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND tỉnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế: Kim ngạch xuất khẩu giảm 20,18% so với cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng so với cùng kỳ; tỷ lệ đào tạo nghề giảm 15,85% so với cùng kỳ, tỷ lệ dân số của tỉnh tham gia bảo hiểm y tế… Tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm, giá trị giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ 2018 là 468,952 tỷ đồng, đạt 8,35% kế hoạch); nhiều đơn vị giải ngân thấp trong thời gian vừa qua nhưng chưa có chuyển biến trong quý. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh một số nội dung còn chậm, chưa đạt tiến độ. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đề ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu trong quý II phải đạt từ 50% trở lên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tiếp thu nghiêm túc giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh. 

Kiên Giang: Quý II quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH ảnh 1
Báo cáo 85 của UBND tỉnh Kiên Giang

Đối với Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh yêu cầu phía đại diện Sở chủ trì với các cơ quan chức năng phối hợp với UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi diễn biến, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức thực hiện tốt các đề án về kiện toàn sắp xếp bộ máy và tổ chức nhân sự, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám, điều trị bệnh.

UBND tỉnh cũng đặc biệt chỉ đạo các giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung giải quyết có hiệu quả nhất các vụ việc khiếu nại, trong đó ưu tiên các vụ còn tồn đọng và vụ việc đông người.

Theo ông Phạm Vũ Hồng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra; vì vậy, các cấp chính quyền cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH để nâng cao đời sống người dân; tiếp tục cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn bộ máy; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm