“Kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng”

(PLO) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền tại Hội nghị phát động thi đua, ký giao ước thi đua Cụm thi đua số II Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hôm qua (5/3).

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền và các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền và các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Hiến pháp mới, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, Cụm thi đua số II đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tích cực, kỷ cương, năng động, sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, với mục tiêu trọng tâm của các đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản là “tăng doanh thu, nâng cao vị thế, uy tín trong làng báo chí, xuất bản”; đơn vị thuộc khối đào tạo, bồi dưỡng cần “nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp”; đơn vị thuộc khối xây dựng, quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu là “nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo khí thế sôi nổi, phát huy tính tính cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của từng đơn vị”. Qua đó, các đơn vi trong Cụm thi đua số II phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2014, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. 

Đồng tình, nhất trí với nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2014 của Cụm thi số II, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nội dung thi đua, đặc biệt: “Phải tránh bệnh thành tích trong thi đua, phải làm sao để phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, thực sự là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy các tập thể và đội ngũ cán bộ, công chức ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiên quyết chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm