Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 806/QĐ-BTP về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên do đồng chí Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ công tác Văn phòng Bộ làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Chánh Văn phòng Bộ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.  Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng; Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; Phó Chánh Thanh tra Bộ; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; Trưởng ban Nữ công Công đoàn Bộ; Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm