Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII: Sẽ thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự

PLVN - Ngày 7/12, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 16.

Kỳ họp 16,HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Hồng Minh - Hoàng Huyền

Kỳ họp 16,HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Hồng Minh - Hoàng Huyền

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng chịu sự tác động bất lợi của biến đổi khí hậu bất thường, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đến phát triển KT - XH. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các địa phương trong cả nước; lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, với quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Hà Giang tiếp tục vượt qua thách thức.

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII: Sẽ thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự ảnh 1
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu Khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - Hoàng Huyền 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển KT - XH  năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tại Kỳ họp cho biết, về kinh tế - xã hội, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 1,69% . Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 30,1 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 11.258 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2019, tăng 2,35% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.504 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 31,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán Tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 15.949 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch; tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên, đạt 25,5%. Lượng khách du lịch cả năm ước đạt 1,5 triệu lượt người, đạt 93,8% kế hoạch, nhưng so với năm 2019 lượng khách du lịch tăng 7,1%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 2.475 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước cả năm đạt 11.197 tỷ đồng, tăng 2,0% so với năm 2019. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn ước đạt 4.046 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch. 

Về Chương trình xây dựng NTM, hoàn thành 125/125 tiêu chí thôn NTM, lũy kế có 36 thôn đạt chuẩn NTM, đạt 100% kế hoạch. Thành phố Hà Giang đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến có 07 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện...

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Kỳ họp 16, HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 – 9/12. Với chức năng quyết định, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư pháp và các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm