Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Quảng Ngãi liên quan đến sai phạm về đất đai

(PLVN) - Theo thông cáo Báo chí ngày 29/6 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ngày 22/6/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp thứ 38 do đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận: Đảng ủy xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã Tịnh Hà có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất. 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã Tịnh Hà nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận. 

Đồng chí Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Tịnh Hà; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng. 

Đồng chí Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Quảng Ngãi liên quan đến sai phạm về đất đai ảnh 1
Trụ sở Trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

Đồng chí Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đồng chí Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức Địa chính - Xây dựng xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hoàng Thu bằng hình thức khiển trách; Thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hồng Long và đồng chí Nguyễn Thanh Đình bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020; Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng tại kì họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các đồng chí: Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT; Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng TN&MT; Trần Hoài Nam, đảng viên, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Tịnh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hoàng Nam bằng hình thức khiển trách; Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trung Thành và đồng chí Trần Hoài Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm