'Kỷ luật tu sĩ Thích Nhuận Đức là củng cố tín tâm của Phật tử vào Đạo Pháp'

0:00 / 0:00
0:00
Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội PGVN nhấn mạnh thông tin trên với PV Cổng thông tin PGVN sáng nay - 7/6.
Hoà thượng Thích Gia Quang. (Ảnh: phatgiao.vn)
Hoà thượng Thích Gia Quang. (Ảnh: phatgiao.vn)

Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội PGVN nhấn mạnh thông tin trên với PV Cổng thông tin PGVN sáng nay, 7/6.

Hoà thượng Thích Gia Quang cho biết: Tu sĩ Thích Nhuận Đức trong thời gian qua có nhiều bài thuyết pháp trái với giáo lý Phật giáo, gây nhiều dư luận tiêu cực trong cộng đồng Phật tử Việt Nam và những người mộ Đạo Phật. Vì thế, như quý vị đã biết, các cơ quan của Giáo hội đã vào cuộc và nghiêm minh xử lý kỷ luật tu sĩ Nhuận Đức.

Thưa Hoà thượng, theo một số bình luận, chế tài áp dụng cho Đại đức Thích Nhuận Đức đang hơi nhẹ nhàng?

Hoà thượng Thích Gia Quang: Việc xử lý và áp dụng chế tài đối với tu sĩ Thích Nhuận Đức đã căn cứ vào các vi phạm của tu sĩ và giới luật nhà Phật.

Tôi cho rằng việc này là kịp thời, đạt được nhiều mục tiêu. Đó là bảo vệ sự trong sáng của Chánh Pháp; củng cố tín tâm của người mộ Đạo đối với Phật giáo và Giáo hội PGVN; đồng thời việc này cũng làm trang nghiêm cho Giáo hội PGVN.

Xin tán thán công đức của Hoà thượng.

Đọc thêm