Lai Châu lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(PLVN) - Chiều 11/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị, các dự thảo được lấy ý kiến, góp ý gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Lai Châu lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Hoa 

Đa số các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị đều cho rằng dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện; nội dung khái quát cao, có tính kế thừa và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu góp ý vào các vấn đề như: Giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đổi mới khoa học và công nghệ. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ tới Nhà nước cần tiếp tục đề ra các giải pháp đầu tư cho giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, gắn với đổi mới nâng cao chất lượng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo đúng hướng, từng bước hiện đại hóa cơ sở giáo dục ở tất cả các bậc học; có cơ chế đặc thù cho giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thiện hệ thống giáo dục hướng tới nền giáo dục Việt Nam hoàn chỉnh, hiện đại, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội…

Lai Châu lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ảnh 2
Các đại biểu tham gia góp ý vào văn kiện. Ảnh: Thanh Hoa 

Đối với giải pháp phát triển văn hóa, xã hội và con người, đại biểu đề nghị Nhà nước cần có giải pháp tiếp tục xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc con người Việt Nam, văn hóa vùng miền làm phong phú thêm giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa con người Việt Nam. Đại biểu cũng góp ý vào định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích để người dân đưa các kỹ thuật, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống Nhân dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu dự thảo các văn kiện và gửi văn bản góp ý về cơ quan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp, trình cấp trên bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm