Lai Châu tăng 25 bậc về chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ tiêu Dịch vụ công trực tuyến năm 2020, Lai Châu xếp thứ 36, tăng 25 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 61). Cùng với đó, Lai Châu hiện đang đứng trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất cả nước.

Khu trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu. Ảnh: Phan Lâm/ Báo Lai Châu

Khu trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu. Ảnh: Phan Lâm/ Báo Lai Châu

Trong năm 2020, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực. Mức độ và phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, số hồ sơ giao dịch ngày càng tăng, đáp ứng chỉ tiêu về cải cách hành chính theo quy định. 

Đến nay, tổng số dịch vụ công tỉnh đang thực hiện là 1.890, trong đó đã cung cấp tổng cộng 1.012 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Lai Châu hiện đứng trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất trong cả nước. Tỉnh đã tích hợp 671 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ đứng sau các tỉnh Bình Phước, Nam Định, Tây Ninh. 

Lai Châu tăng 25 bậc về chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến  ảnh 1
Lai Châu hiện đang đứng trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất trong cả nước. 

Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết (năm 2020, trung bình cắt giảm được 32,6% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thời gian tiết kiệm cao nhất đạt 66,7%). Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức đúng và trước hạn của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 99%.

Nhờ vậy, chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 đạt 85,02%; theo thống kê độ hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ, thì hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lai Châu tỷ lệ rất hài lòng đạt trên 98%...

Cùng với đó, theo phiếu đánh giá về dịch vụ công trực tuyến các tỉnh, thành phố năm 2020 đối với nhóm câu hỏi liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, Lai Châu đã đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời những thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu (laichau.gov.vn). 

Lai Châu tăng 25 bậc về chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến  ảnh 2
 Năm 2020, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã đăng tải, tuyên truyền được trên 6.700 tin, bài, ảnh, tài liệu, văn bản, thông báo.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tỉnh Lai Châu đã và đang tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực truyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quyết tâm vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ 

Cùng với đó, tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm