Lai Châu tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân

(PLVN) - Theo báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lai Châu đạt 79,51 điểm, xếp hạng 51/63 tỉnh, TP; tăng 7 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 72,23 điểm, xếp hạng 58/63 tỉnh,TP.
 

Đối với Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tỉnh Lai Châu năm 2019 tăng 11 bậc so với năm 2018 (từ xếp hạng 55/63 lên xếp hạng 44/63 tỉnh, TP).

Lai Châu tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân ảnh 1
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu. Ảnh: laichau.gov.vn

 Để đạt được kết quả đó, năm 2019 là năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh CCHC; tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính mới nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính công, cụ thể hóa với những hoạt động, thiết thực. đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động; tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan tới người dân, doanh nghiệp...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm