Lâm Đồng kêu gọi toàn dân thi đua lao động sản xuất

(PLVN) - Xác định đến năm 2025 Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của cả nước với những chỉ tiêu chủ yếu, xác định khâu đột phá và công trình trọng điểm rất cụ thể.

Một góc TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Một góc TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đã phát động, vận động toàn dân tích cực thi đua lao động sản xuất, toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc mạnh mẽ dưới sự điều hành quyết liệt của chính quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định, 2021 là năm “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. UBND tỉnh đã triển khai chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX đã xác định: Toàn tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại thúc đẩy liên kết vùng, liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Trung Bộ.

Tập trung ưu tiên đầu tư hoàn thành đường vành đai thành phố Đà Lạt để giải quyết một phần tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và đầu tư  mới 9 công trình trọng điểm đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI xác định. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, tiếp tục bám sát các cơ quan, bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết những vướng mắc; bên cạnh đó, tranh thủ nhiều nguồn vốn, đẩy mạnh xã hội hóa.  

Để đạt mục tiêu xây dựng Lâm Đồng đến năm 2025 nhiệm vụ trọng yếu như: Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập xóa mù chữ đến năm 2025, đạt tiêu chí nông thôn mới trước 2025.

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thường xuyên phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm