Lâm Đồng: Phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết, trong quý I năm 2021, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung trọng tâm và đạt hiệu quả thiết thực.

Một hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Lâm Đồng.

Một hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Lâm Đồng.

Cụ thể, các báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào một số nội dung pháp luật như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019; Luật Quản lý thuế 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019... cho khoảng gần 20.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia.

Sở Tư pháp cũng đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 675/UBND-NC ngày 28/01/2021 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

Cùng với đó, Sở Tư pháp trình Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-HĐPH ngày 13/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-HĐPH ngày 3/3/2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trong năm 2021.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn ban hành các văn bản để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: Văn bản số 1082/STP-PBGDPL ngày 16/12/2020 thẩm định xã Đoàn Kết và xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Văn bản số 1089/STP-PBGDPL ngày 18/12/2020 góp ý dự thảo Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021; Báo cáo số 338/BC-STP ngày 18/12/2020 báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020; Văn bản số 23/STP-PBGDPL ngày 11/01/2021 về việc báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP và chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL…; trả lời nhân dân về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp và bằng văn bản. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm