Lạng Sơn cần hơn 37 tỷ đồng để hỗ trợ hộ người có công khó khăn về nhà ở

(PLVN) - Thông tin từ báo cáo kết quả rà soát của Sở LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 19/3/2021, trên toàn tỉnh Lạng Sơn có 1.366 hộ người có công khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí cần hỗ trợ là 37,3 tỷ đồng. 

Lạng Sơn cần hơn 37 tỷ đồng để hỗ trợ hộ người có công khó khăn về nhà ở

Cụ thể, trong đó có 509 hộ cần xây dựng mới với kinh phí 20,36 tỷ đồng; 847 hộ cần cải tạo sửa chữa với kinh phí 16,94 tỷ đồng.

Lạng Sơn cần hơn 37 tỷ đồng để hỗ trợ hộ người có công khó khăn về nhà ở ảnh 1
Hỗ trợ nhà ở cho người có công là chính sách nhân văn, thể hiện truyền thống "đền ơn đáp nghĩa".

Để triển khai hỗ trợ người có công khó khăn trên địa bàn có hiệu quả,lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thì UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát và chốt lại danh sách NCC cần hỗ trợ về nhà ở, báo cáo gửi về Sở LĐTB&XH chậm nhất ngày 10/4/2021 để Sở LĐTB&XH chủ động phối hợp với các sở liên quan xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện hỗ trợ NCC khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Chậm nhất ngày 15/4/2021, Sở LĐTB&XH báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát và hoàn thành kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện hỗ trợ NCC khó khăn về nhà ở. Sau khi UBND tỉnh chốt số liệu chính thức thì sẽ giao các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hỗ trợ trong 2 năm 2021-2022.

Hỗ trợ về nhà ở cho người có công là chính sách nhân văn của nhà nước, đã có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống người có công, tạo niềm tin sâu sắc vào chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm