Lào Cai phấn đấu 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn

(PLVN) - Xây dựng thành công ít nhất 5 cơ sở chăn nuôi và 3 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn. 
Lào Cai phấn đấu 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu, trên 85% xã, phường, thị trấn không có dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch; trên 90% xã, phường, thị trấn không có dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm tiếp theo; trên 95% xã, phường, thị trấn không có dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm cuối thực hiện kế hoạch;

Xây dựng thành công ít nhất 5 cơ sở chăn nuôi và 3 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn dịch bệnh tả lợn châu Phi để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, xuất ra ngoài tỉnh và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn;

100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ – CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ) áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Chăn nuôi nông hộ đáp ứng các yêu cầu theo Điều 56, Luật Chăn nuôi;

Nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ, xây dựng bản đồ kỹ thuật số về dịch bệnh tả lợn châu Phi để có giải pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả; ứng dụng vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi (nếu có).

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi đẩy mạnh chăn nuôi lợn an toàn sinh học; tổ chức nuôi tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo đúng quy định; giám sát dịch bệnh chặt chẽ; tiêu huỷ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh tả lợn châu Phi; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; quản lý giết mổ và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Đọc thêm