Lào Cai tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

(PLVN) - Sáng nay (25/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và sơ kết, tổng kết một số văn bản của Tỉnh uỷ về công tác dân vận, giai đoạn 2015 – 2020.

Dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, cùng đại diện ban lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Công an; Quân sự; Biên phòng và đại diện các lãnh đao Sở, ngành, thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.  

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW trong 10 năm vừa qua và một số văn bản của tỉnh về công tác dân vận, đồng chí Lý Seo Dìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, cho biết, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường các hoat động tập trung về cơ sở, tuyên truyền, vận động các tầng lóp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Đồng chí Lý Seo Dìn nhấn mạnh: “Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ, chuyển biến tích cực về nhận thức, hệ thống dân vận các cấp thường xuyên được kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu  quả công tác tham mưu”.

Sau 10 năm kể từ khi có Quyết định 290-QĐ/TW, 91 văn bản cấp tỉnh, 84 văn bản cấp huyện và 151 văn bản cấp cơ sở được ban hành để chỉ đạo về công tác dân vận. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hàng năm đạt hiệu quả cao: cấp tỉnh và cấp huyện đều đạt tỷ lệ trên 90%, cấp cơ sở đạt trên 80%.

Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố.

Thông qua việc thực hiện công tác dân vận, các cán bộ, đảng viên luôn có ý thức phục vụ nhân dân, nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đảng. 

Bộ máy chính quyền các cấp còn có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, đề ra những quyết sách đúng đắn, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, ngành y tế, giáo dục tăng cường đầu tư.

Để có được kết quả trong 10 năm qua là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cập chính quyền và các ban, ngành tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Các phòng trào thi đua luôn được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng.

Trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Kết quả cụ thể trong 10 năm thực hiện, toàn tỉnh đã công nhận 12.450 lượt làng, bản, tổ dân phố văn hóa; 748.204 lượt hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, công tác an sinh xã hội quỹ vì người nghèo đạt 126,374 triệu đồng; làm hỗ trợ làm mới và sửa chữa 22.159 ngôi nhà cho hộ nghèo trong hoạt động Đại đoàn kết.

Đọc thêm