Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, UBND tỉnh Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được của chương trình; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tập thể có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Tập thể có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án của Chương trình cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả.

Từ 01/06/2017 đến ngày 01/6/2021, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 84.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 5 triệu lượt người là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; thanh thiếu niên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường; người dân thành phố, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số… Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật được xác định bám sát vào nhu cầu của từng nhóm đối tượng cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được quan tâm hơn như việc khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật qua các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật thông qua hệ thống E-Office, đăng trên trang thông tin điện tử... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức của Sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tại cấp xã trên địa bàn tỉnh có 152 ban tuyên vận, 1.455 tổ tuyên vận với 1.596 cán bộ tuyên vận cơ sở đây là một trong những đội ngũ tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng dân cư.

Việc triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo định kỳ hàng năm, trên 90% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật trong nhà trường được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu từ 70% đến 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ảnh 1

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình là cơ sở cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Khẳng định được vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác này trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi hành công vụ và hình thành thói quen nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong Nhân dân từng bước giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2021 và các năm tiếp theo; phát huy vai trò chủ động của Hội đồng phối hợp PBGCPL các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong xây dựng chương trình, kế hoạch về PBGCPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong công tác PBGDPL, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung, trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”

Cũng trong ngày 22/10, Ban tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” tỉnh Lào Cai đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì; 9 giải Ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Cùng chuyên mục
Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hạnh chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hạnh chính

(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Đọc thêm