Lào Cai triển khai việc khai báo y tế bằng việc quét mã QR Code

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử. 

Theo văn bản số 1969 /UBND-VX, chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code; đồng thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào trụ sở. Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ  

Đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện tử và quy định về quét mã QR Code tại các điểm công cộng lên Cổng/Trang thông tin điện tử và kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Lào Cai triển khai việc khai báo y tế bằng việc quét mã QR Code ảnh 1

Người dân có thể thực hiện khai báo y tế dễ dàng bằng mã QR code. Ảnh minh họa

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp: Chỉ đạo triệt để việc cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trong các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý và trọng điểm đổi với các thành phần: Người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng điện thoại thông minh;

Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu thương mại, khu công nghiệp có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng quét mã QR Code khi ra/vào nơi làm việc, coi đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động sản xuất…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 9 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trên địa bàn. Triển khai các giải pháp hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra/vào cơ quan, tổ chức, công sở, các điạ điểm công cộng cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code.

Chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội của địa phương, đặc biệt là chỉ đạo các xã, phường/thị trấn thành lập các tổ COVID cộng đồng hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến các điểm công cộng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm