Năm 2018: Thi hành án dân sự đẩy mạnh phương châm “hướng về cơ sở”

(PLO) - Ngày 29/12, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2018: Thi hành án dân sự đẩy mạnh phương châm “hướng về cơ sở”

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2017, kết quả THADS về việc, đã thi hành xong gần 550.000 việc, đạt tỷ lệ 79,25%; về tiền, đã thi hành xong trên 35.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,31%. Công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính (THAHC) tiếp tục đi vào nền nếp, đã theo dõi THAHC đối với 361 bản án, quyết định có nội dung theo dõi, đã thi hành xong 276 việc, còn 85 việc chưa thi hành xong.

Về công tác hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh, hiệu quả. Các cơ quan THADS đã tập trung chấn chỉnh, đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp. Năm 2017, đã tiếp 535 lượt công dân, tiếp nhận 4.645 đơn, tương đương 1.764 vụ việc, trong đó thuộc thẩm quyền của Tổng cục là 101 vụ việc.

Kết quả, đã giải quyết xong 90/101 việc, đạt tỷ lệ 91,09%. Cùng với đó, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục THADS địa phương rà soát, lập danh sách và tập trung giải quyết dứt điểm. Đến nay, đã giải quyết được 48/120 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; 21/55 vụ việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân.

Cùng với đó, Tổng cục đã kịp thời tổ chức quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường năm 2017 trong hệ thống; thường xuyên chấn chỉnh các cơ quan THADS  địa phương hạn chế thấp nhất tình trạng phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. 

Tại Hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận về một số nội dung như nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra trong hoạt động THADS, các biện pháp triển khai hiệu quả phần mềm quản lý THADS… Nhân dịp này, Hội nghị đã trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 4 tập thể thuộc Tổng cục là: Tổng cục THADS, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổng cục.

Biểu dương và ghi nhận những cố gắng của Tổng cục THADS trong năm vừa qua, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Năm 2018, Thứ trưởng đề nghị toàn hệ thống cơ quan THADS cần nêu cao tinh thần quyết tâm, chỉ đạo tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong toàn ngành để đạt các chỉ tiêu được giao. Theo đó, cần tập trung thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các án tham nhũng, kinh tế, tập trung giải quyết trên địa bàn Hà Nội và TP HCM.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng tập trung, sâu sát, chú trọng tổng hợp thực tiễn, lựa chọn những vụ việc với những khó khăn, vướng mắc, bất cập điển hình hướng dẫn thống nhất chung trong toàn quốc.

Tổng cục cần tiếp tục tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về THADS. Tập trung xây dựng Đề án miễn thi hành án các khoản thu không có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm; ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật Phá sản, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2015/TT-BTP về chế độ thống kê.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục cần đổi mới kịp thời và nhạy bén hơn theo phương châm “hướng về cơ sở”; thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục và với các cơ quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Công an cần chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.

Cùng với đó, toàn hệ thống cần tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiến hành rà soát tổng thể để kiện toàn bộ máy ở các Cục, Chi cục; tăng cường điều động, biệt phái cán bộ trong một số lĩnh vực trọng tâm. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung tổ chức tập huấn, ban hành thể chế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để vận hành Phần mềm quản lý THADS trên toàn quốc trong năm 2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm