Nam Định: Kiện toàn một số chức danh lãnh đạo

(PLVN) - Sáng nay (18/3), HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII tổ chức họp kỳ thứ 17 để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo thẩm quyền, trong đó có việc tiến hành quy trình kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII kiện toàn lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh tại Kỳ thứ 17.

HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII kiện toàn lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh tại Kỳ thứ 17.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nam Định đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phùng Hoan do chuyển công tác và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Công - nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh - nghỉ chế độ.

Tiếp đó, với 100% đại biểu tham dự nhất trí, HĐND tỉnh Nam Định cũng đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 58 đại biểu tán thành, ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư - đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, cùng với ông Trần Anh Dũng, bà Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nam Định – cũng đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh - làm Ủy viên UBND tỉnh.

Như vậy, sau kỳ họp vừa diễn ra, UBND tỉnh Nam Định đã có đủ số lượng lãnh đạo gồm Chủ tịch Phạm Đình Nghị và 3 Phó Chủ tịch (trong đó có 2 Phó Chủ tịch vừa được bầu và Phó Chủ tịch Trần Lê Đoài). Tuy nhiên, HĐND tỉnh này vẫn còn thiếu một lãnh đạo.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nam Định đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thông qua mức chi hỗ trợ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm