Nam Định tôn vinh các cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(PLVN) - Ngày 8/7, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Thượng tướng; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định.

Nam Định tôn vinh các cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ảnh 1
 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Nam Định trong 5 năm qua phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng; đã có nhiều sáng kiến, đổi mới, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạo thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả mang dấu ấn riêng của địa phương.

Trong phong trào thi đua, Công an tỉnh Nam Định đã có cách làm sáng tạo trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; điển hình như phong trào “Nghe được dân nói, nói được dân hiểu, làm được dân tin”, “Giữ vững kỷ cương, nâng cao nghiệp vụ”, “Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở”.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Ba an toàn” về ANTT, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai tại 226 xã, phường, thị trấn; “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” ở 822 cơ sở giáo dục; “Tâm sáng hướng thiện”, “chùa tinh tiến” trong 562 cơ sở Phật giáo…

Tại hội nghị, đã có 59 tập thể, 108 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 được tôn vinh, nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Nam Định tôn vinh các cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua.

Nam Định tôn vinh các cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ảnh 3
Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Công an tỉnh Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức đối với công tác thi đua khen thưởng, xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ, phải làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng tự giác của mỗi tập thể, mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận “lòng dân”.

Cấp ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lựa chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tại cơ sở phải thực sự là một cán bộ dân vận khéo, thực sự là những nhân tố nòng cốt, xung kích trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Công an tỉnh Nam Định cần chủ động phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến phát huy vai trò và có sức lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn v để phong trào thi đua sẽ ngày càng được củng cố vững mạnh, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm