Năm hoạt động hiệu quả của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam

(PLVN) - Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm hoạt động hiệu quả của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam

Năm 2019, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; đồng thời, triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. 

Đặc biệt là ở lĩnh vực quản lý đất đai, Sở đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cá nhân gắn liền trên đất lần đầu 4.229 giấy; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 26.864 hồ sơ; tiếp nhận 3.252 hồ sơ đo đạc phục vụ chỉnh lý biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở đã tích cực giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường cho các dự án, góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát, tổng hợp khối lượng rác thải sinh hoạt của các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn; đo quan trắc hàng trăm mẫu nước mặt, nước ngầm, nước mưa, nước ô nhiễm, mẫu không khí, tiếng ồn và mẫu môi trường đất. Về công tác thanh, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, đúng chế độ, chính sách pháp luật…

Năm hoạt động hiệu quả của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam ảnh 1
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, Sở đưa ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ môi trường, cần tập trung giám sát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; việc thực hiện Đề án về giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy; đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy; đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên đia bàn tỉnh, đề án cải tạo và phục hồi môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế… 

Không chỉ thế, Sở còn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao chất lượng thẩm định các dự án giao đất, thuê đất, chất lượng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, thống kê đất đai…

Năm hoạt động hiệu quả của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam ảnh 2
Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Tài nguyên & Môi trường được biểu dương, khen thưởng. 
Cùng chuyên mục

Đọc thêm