Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học pháp lý

(PLVN) -Chiều 22/1, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Bộ, ngành Tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học pháp lý

Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2020, Viện trưởng Nguyễn Văn Cương khẳng định: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực của các đơn vị nghiên cứu khoa học, các Ban Chủ nhiệm vụ, sự phối hợp khá hiệu quả các đơn vị trong và ngoài Bộ và sự chung tay của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, mặc dù chịu sự tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, hầu hết các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học quan trọng của Bộ giao đều được hoàn thành với khối lượng và chất lượng tốt.

Nhiều nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, trong đó có việc tổ chức các Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Hoạt động khoa học của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Với việc hoàn thành 32 nhiệm vụ khoa học năm 2020, tính chung cả giai đoạn 2016-2020, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành được 125 nhiệm vụ khoa học các cấp. Công tác nghiên cứu khoa học của Bộ đã thực sự bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần làm rõ các khía cạnh lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới ở nước ta liên quan tới Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng ngành, đóng góp tích cực cho nền khoa học pháp lý nước nhà,

Hoạt động quản lý khoa học được thực hiện bài bản, ngày càng đi vào chuyên nghiệp, bảo đảm đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác thông tin khoa học pháp lý được coi trọng, kịp thời cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Bộ, ngành. Công tác công bố các sản phẩm nghiên cứu được duy trì và đẩy mạnh.

Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành còn một số tồn tại như: tiến độ triển khai một số nhiệm vụ khoa học còn chậm, chất lượng chưa thực sự cao; số lượng công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học còn chưa nhiều…

Đánh giá cao kết quả công tác nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành trong năm vừa qua, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị trong năm 2021, Viện cần làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ chủ trì phối hợp xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Bộ giai đoạn 2021-2025. Trong đó lưu ý tới các đề tài mang tính chất nghiên cứu cơ bản và “dài hơi” hơn, tập trung vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, chú trọng định hướng nghiên cứu các đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành như xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Đảm bảo tốt các điều kiện để tổ chức thành cộng các Hội thảo khoa học cấp quốc gia từ khâu lựa chọn chủ đề tới khâu chuẩn bị tổ chức để tiếp tục tạo được tiếng vang, khẳng định được thương hiệu, uy tín của Bộ ngành Tư pháp trong công tác này. Cùng với đó, Viện cần làm tốt hơn nữa công tác hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài để hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học, đề cao trách nhiệm của thành viên Ban chủ nhiệm, thành viên Hội đồng để mỗi đề tài đều góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, ngành... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm