Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật

(PLVN) -Ngày 7/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả đề tài khoa học cấp Bộ về “Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật”.
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật ảnh 1
 

Tại Hội đồng, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chủ nhiệm đề tài cho biết đề tài gồm 3 chương. Chương 1 gồm một số vấn đề lý luận về thẩm định và chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật. Chương 2 phân tích thực trạng thẩm định và chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Chương 3 nêu lên các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam, gồm: Kiến nghị về hoàn thiện thể chế; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp trong thẩm định; đảm bảo nguồn lực cho công tác thẩm định, đảm bảo chất lượng hoạt động thẩm định; một số kiến nghị khác. 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật ảnh 2
 

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao giá trị lý luận, giá trị thực tiễn, tính thời sự và sự cần thiết của Đề tài. Nhóm nghiên cứu đã có phương pháp nghiên cứu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của đề tài, đảm bảo độ tin cậy của các đánh giá, đề xuất kiến nghị. Đề tài đã đề xuất được nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần chỉnh lý, làm sâu sắc hơn như: cơ sở lý luận về khái niệm nội hàm của thẩm định, văn bản quy phạm pháp luật; vai trò, tính chất, yêu cầu đối với công tác thẩm định, văn bản quy phạm phạm pháp luật; giá trị của văn bản thẩm định; hệ tiêu chí đánh giá cụ thể; làm sâu sắc thêm số liệu thực tiễn, minh hoạ; một số kiến nghị, bám sát những đánh giá về thực trạng, nguyên nhân để có giải pháp phù hợp…

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật ảnh 3
 

Thứ trưởng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục làm rõ hơn bản chất giá trị pháp lý của công tác thẩm định; trách nhiệm của các cơ quan, các thành viên Hội đồng thẩm định với cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định; lưu ý các biện pháp, giải pháp mới để nâng cao chất lượng thẩm định, cơ chế kiểm soát việc tiếp thu giải trình, báo cáo thẩm định…

Kết quả Đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật” đã được nhóm nghiên cứu bảo vệ thành công với 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua đề tài.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm