Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đến cơ sở, tổ dân phố, cụm dân cư và hộ gia đình.

Cùng đó, tập trung rà soát Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Tập trung quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, xử lý dứt điểm các vị trí “điểm đen”, điểm mất an toàn giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, hằng năm xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên ùn, tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông…

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai xây dựng hệ thống “giao thông thông minh” trong tổng thể xây dựng thành phố thông minh, áp dụng công nghệ, kỹ thuật trong tổ chức, điều hành giao thông; xây dựng hệ thống bản đồ số trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, tích hợp về Trung tâm điều hành giao thông thành phố để thường xuyên cập nhật, chủ động phân tích đưa ra những cảnh báo, phương án phân luồng giao thông hợp lý trên địa bàn thành phố…Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt …

Cùng chuyên mục

Đọc thêm