Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng tại Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm gần đây, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân, góp phần thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và cải cách hành chính

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai (áo vest đứng giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai khóa II

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai (áo vest đứng giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai khóa II

Tỉnh Lào Cai là một trong những trung tâm kinh tế của miền Tây bắc cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng hợp đồng giao dịch, số lượng tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề ngày càng tăng; đa số hội viên có ý thức tự giác, tự trọng, xây dựng, bảo vệ nghề nghiệp coi đây là một nghề cao quý, tạo ra nguồn lực to lớn cho Hội, các công chứng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, có kỹ năng nghề nghiệp, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bên khi tham gia giao dịch. Các tổ chức công chứng đã tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp để công chứng viên thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”, người gác cổng cho các hợp đồng, giao dịch.

Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai có tổng số 19 Hội viên, đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng. Đánh giá cho thấy hoạt động công chứng của các tổ chức đã phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ 01/01/2017 đến 30/9/2021 hoạt động công chứng, chứng thực của 12 tổ chức hành nghề công chứng trên toàn tỉnh đã thực hiện được 119.809 việc công chứng ; 307.734 việc chứng thực; tổng phí công chứng, chứng thực, phí thù lao thu được 66.952.143.915,0 đồng.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động công chứng trong thời gian tới, cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai, về việc phát triển đội ngũ công chứng viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về công chứng, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm