Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

(PLVN) -Chiều ngày 26.5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì cuộc họp triển khai công việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã báo cáo dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị “công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Theo đó, Hội nghị được tổ chức với mục đích làm rõ vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận trong việc thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản được giao tại  Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hòa giải ở cơ sở, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy và tăng cường vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ảnh 1
 

Bộ trưởng cũng báo cáo về các vấn đề cụ thể như chủ đề, tên gọi, nội dung chương trình, thành phần tham dự… Về các công việc đã triển khai, Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở Kế hoạch số 2944-KH/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các cơ quan đã triển khai thực hiện một số công việc: đã chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp, Ban Dân vận Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao để thống nhất công tác chuẩn bị Hội nghị; đã thành lập Ban Tổ chức Hội nghị của Bộ Tư pháp do 01 đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức Hội nghị; Dự kiến Chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; báo cáo, tham luận, phát biểu tại Hội nghị; Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị xây dựng Phim phóng sự chiếu tại Hội nghị. 

Ban Dân vận Trung ương đã xây dựng dự thảo Công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị (trực tuyến) công tác dân vận trong hoạt động hòa giải; đã xây dựng dự thảo Công văn gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị, địa điểm, thời gian thử đường truyền giữa các điểm cầu; công tác tuyên truyền về hội nghị; tài liệu Hội nghị....Bộ trưởng cũng báo cáo những công việc triển khai tiếp theo và những vấn đề cần xin ý kiến.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào nhiều nội dung của Đề án và cùng thống nhất, hội nghị là 1 chỉnh thể thống nhất, có chủ đề xuyên suốt là công tác dân vận trong hoạt động hòa giải; do vậy các bên cùng nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội nghị thành công, đạt được các yêu cầu đề ra.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ảnh 2
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trong tổ chức Hội nghị, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của công tác hòa giải trong cộng đồng dân cư với ý nghĩa vô cùng tốt đẹp là giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; đẩy mạnh đoàn kết dân tộc. Hòa giải thành sẽ giảm tải công việc cho cơ quan nhà nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai cũng cho rằng, Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TANDTC, mỗi cơ quan mỗi chức năng nhiệm vụ và dù hoạt động hòa giải được mỗi ngành triển khai thực hiện như thế nào thì xét cho cùng bản chất vẫn là công tác dân vận; hòa giải và dân vận có mối liên hệ mật thiết với nhau, dân vận tốt thì hòa giải tốt. Với tinh thần như vậy, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Hội nghị phải có nhiều thực tiễn sinh động từ đời sống, có sức lan tỏa, lay động lòng người. Đồng thời phải nêu bật chủ đề xuyên suốt và ý nghĩa tích cực của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải đối với sự phát triển đời sống kinh tế xã hội đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát lại các công việc; phân công, phân nhiệm cụ thể; kế hoạch ban hành phải rõ tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai thực hiện.

Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải dự kiến được tổ chức vào tháng 7/2020, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu ở các địa phương. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm