Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lâm nghiệp, đội ngũ cán bộ, người lao động Ban quản lý rừng (BQLR) Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) còn được hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống trong quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.
Lực lượng BQLR Lâm Viên tham gia buổi tập huấn.
Lực lượng BQLR Lâm Viên tham gia buổi tập huấn.
Cán bộ, viên chức BQLR Lâm Viên tìm hiểu, trao đổi các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp.

Cán bộ, viên chức BQLR Lâm Viên tìm hiểu, trao đổi các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp.

Ngày 24/5, BQLR Lâm Viên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Ban Quản lý rừng Lâm Viên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 14.110 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm khoảng 56,5% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của TP Đà Lạt.

Trong thời gian 1 ngày, toàn bộ lực lượng quản lý bảo vệ rừng của BQLR Lâm Viên được nghe cán bộ Phòng pháp chế Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng trao đổi các các quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Đất Đai năm 2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Tại buổi tập huấn, nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận.

Tại buổi tập huấn, nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận.

Ngoài ra, lực lượng BQLR Lâm Viên cũng được hướng dẫn lập và chuyển giao hồ sơ ban đầu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Đất đai; Quản lý, sử dụng mẫu biểu biên bản dành cho các đơn vị chủ rừng; Hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm xử lý các tình huống trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ, viên chức trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về lâm nghiệp cho mọi từng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân sống gần rừng, đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng có ý thức tự giác, trách nhiệm trong bảo vệ rừng.

Đọc thêm