Nghệ An dành 12 tỷ đồng lập Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030

(PLVN) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 3716/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt Chiến lược).

Đảo Chè - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Nghệ An.

Đảo Chè - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Nghệ An.

Phạm vi lập Chiến lược gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Nghệ An với 21 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện). Tổng khái toán kinh phí lập Chiến lược khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, do Sở Văn hóa, thể thao Nghệ An làm Chủ đầu tư.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Nhiệm vụ Chiến lược là đề xuất các giải pháp khả thi, xác lập cẩm nang tra cứu, hệ thống các công cụ thực hiện các chiến lược then chốt nhằm phát triển du lịch Nghệ An cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trước năm 2030.

Ngoài ra, Nhiệm vụ này nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020; 

Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn, xác định những vấn đề chính tác động tới quá trình phát triển và quản lý, các định hướng phát triển của du lịch Nghệ An để hoàn thiện hệ thống chính sách hướng dẫn các hoạt động du lịch ở địa phương; Xây dựng và biên tập cơ sở dữ liệu quy hoạch, đưa ra các định hướng dài hạn của ngành du lịch đến năm 2050 nhằm tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An...

Tiến độ xây dựng Nhiệm vụ Chiến lược không quá 18 tháng kể từ ngày được phê duyệt (23/10/2020), gồm 5 nhóm công việc: Nhóm công việc chuẩn bị; Nhóm công việc điều tra, thống kê, khảo sát chuyên ngành du lịch; Nhóm các công việc trọng tâm (xây dựng Chiến lược phát triển du lịch tỉnh, thiết lập nội dung quy hoạch phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050); Hội nghị, hội thảo, công bố chiến lược; Quản lý và các công việc khác.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm