Người dân Long An kì vọng những đột phá sau Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Trước sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện mang ý nghĩa to lớn trong việc định hướng tương lai, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước, Báo PLVN đã ghi nhận kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An xung quanh sự kiện chính trị trọng đại này.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố mạnh mẽ

Người dân Long An kì vọng những đột phá sau Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

Vui mừng bày tỏ niềm phấn khởi về những thành tựu của đất nước đã đạt được trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Vương – Nguyên Bí thư Đảng uỷ huyện Tân Trụ nói: Trong những năm qua, đặc biệt năm 2020 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai,… nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nước ta đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống của nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng ban chấp hành nhiệm kỳ này là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới. 

Đồng thời, tôi cũng rất tự hào khi Đảng ta tiếp tục xác định: Phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tạo luồng sinh khí mới cho khát vọng phát triển của doanh nghiệp

Người dân Long An kì vọng những đột phá sau Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

Với vai trò là Phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Long An, ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, cho biết: "Tôi hi vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng sáng tạo, khát vọng, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ mới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách pháp luật được hoàn thiện, đồng bộ, khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp.

Đặc biệt, doanh nghiệp mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp; khuyến khích doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi mong muốn chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa". 

Cùng quan điểm, ông Ngô Trường Huy, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An bày tỏ: "Tôi mong rằng nhiệm kỳ này, nhà nước tạo điều kiện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Người dân Long An kì vọng những đột phá sau Đại hội XIII của Đảng ảnh 3

Đồng thời, với vai trò là chủ tịch công đoàn đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp, tôi rất mong có những chính sách có nhiều lợi ích cho người lao động, có thêm những luật định, quy định chặt chẻ để bảo vệ cho người lao động, dành thêm ngân sách để xây dựng thêm các công trình, thiết chế cho người lao động (nhà ở cho công nhân,  trường học cho con công nhân, khu vui chơi giải trí cho người lao động, ...), tăng cường công tác giám sát, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ổn định an ninh trật tự, kinh tế để doanh nghiệp hoạt động ổn định qua đó người lao động có công việc ổn định và có thu nhập tốt.

Nhìn chung đến thời điểm này tập thể người lao động của công ty đều đặt niềm tin rất lớn vào những đổi thay mạnh mẽ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Có thể thấy, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An rất kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách, công tác nhân sự sẽ góp phần tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm