NHCSXH “bơm vốn”, người nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn yên tâm làm giàu

(PLVN) - Năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)  thị xã Ba Đồn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, giảm nghèo bền vững.

Giao dịch tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn

Giao dịch tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ba Đồn cho biết: tính đến ngày 31/03/2019, tổng nguồn vốn ước thực hiện tại NHCSXH thị xã đạt 415.924 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 23.120 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,89%; Dư nợ thực hiện ước đạt 404.170 triệu đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 12.000 triệu đồng, tỷ lệ tăng 3,0%; Doanh số cho vay 43.902 triệu đồng với 968 hộ vay mới; Huy động tại dân cư, các tổ chức ước đạt 32.500 triệu đồng, tăng so với đầu năm 2.407 triệu đồng, tỷ lệ tăng 28,3% so với kế hoạch giao đầu năm theo phân giao của tỉnh số tiền 8.500 triệu đồng, trong đó Huy động tiền gửi Tổ viên đạt 15.198 triệu đồng, tăng so với đầu năm số tiền 966 triệu đồng, tỷ lệ tăng so với đầu năm 6,8%.

Cùng với việc tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ba Đồn thường xuyên quan tâm, chú trọng tới việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch xã, phường, đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, quá hạn, nợ rủi ro.

NHCSXH “bơm vốn”, người nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn yên tâm làm giàu ảnh 1
Người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Ba Đồn yên tâm, vì đã có ngân hàng CSXH “bơm vốn”

Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Phòng giao dịch đơn vị đã đưa dư nợ quá hạn đến 31/3/2019 còn 298,9 triệu đồng, giảm so với đầu năm 13,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07%, tỷ lệ giảm so với đầu năm là 0,01%.

Ngoài việc hỗ trợ vay vốn, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ba Đồn còn tích cực tư vấn người dân xây dựng các mô hình kinh tế, vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế vùng tại địa phương. Việc triển khai cho vay còn được lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học và công nghệ; lồng ghép đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, từ đó giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm kiến thức về khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, được thụ hưởng nguồn vốn và sử dụng đầu tư hiệu quả cao.

Theo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Ba Đồn; nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thông qua 244 tổ vay vốn - tiết kiệm, dưới sự ủy thác của 4 tổ chức hội, nguồn vốn cho vay đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao. Từ nguồn vốn này, người nghèo và các đối tượng chích sách thị xã Ba Đồn đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm