Nhiều cán bộ lãnh đạo Hà Nội không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm

(PLVN) - Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đây là điều rất đáng mừng, cho thấy TP đã làm rất tốt công tác tư tưởng, thời gian tới cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Chiều 9/4, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội họp phiên thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020. 

Chủ trì phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao các cấp, các ngành đã phối hợp kịp thời tham mưu thực hiện các phương án, mô hình đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

Chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngay cả trong bối cảnh nhiều khó khăn, có nhiệm vụ trọng tâm đột xuất như phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, xác định vị trí việc làm.

Trên cơ sở đổi mới sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

Đặc biệt, nhờ đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế, TP đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị TP.

Ban Chỉ đạo cần tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả các công tác; trọng tâm là xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan.

Chẳng hạn, Ban Chỉ đạo cần rà soát thêm kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối; đưa việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan báo chí theo quy hoạch vào kế hoạch công tác, kiểm điểm công tác hằng quý; tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập...

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm.

Bí thư Thành ủy đánh giá rất cao việc nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm để tạo điều kiện sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về kết quả thực hiện đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đến nay, toàn TP đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách.

TP cũng đã hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố). Hà Nội đã rà soát, thống nhất danh sách đối tượng và hình thức xét tuyển đặc cách viên chức giáo dục theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ...

Đọc thêm