Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu

(PLVN) - Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức, quản lý, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đề ra đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã chủ động, kịp thời triển khai, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu cho tỉnh nhiều nội dung quan trọng mang tính cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, lâu dài cho ngành; tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, với nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng, nhằm đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Trong đó, Sở tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đặc biệt, chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu tỉnh Lai Châu lần thứ XIV(nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng số buổi tuyên truyền về cơ sở trong năm 2020 được 625 buổi, đạt 100% kế hoạch giao; thực hiện 1.869 lượt xe cổ động mặt đường; căng treo 3.275 băng zôn, 24.793 lượt cờ; xây dựng 808 cụm pano khẩu hiệu. Tổ chức 05 cuộc triển lãm ảnh với hơn 1.020  ảnh; sáng tác 15 mẫu tranh cổ động; phối hợp hỗ trợ trang trí, phục vụ công tác thiết kế 21 mẫu ma két hội trường, sân khấu...

Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu ảnh 1
Tiết mục múa truyền thống dân tộc Thái của đội văn nghệ bản Hợp Nhất (xã Bản Bo) tại Lễ hội Xòe Chiêng., ảnh: Phương Thanh 

Công tác hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở ngày càng được nâng cao , thông qua đó tìm ra các hạt nhân văn nghệ quần chúng, tạo nền tảng cho hoạt động văn nghệ quần chúng của tỉnh nhất là việc tham gia giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa tiêu biểu, con người và vùng đất Lai Châu tại các sự kiện văn hóa, các hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Tổ chức 87 chương trình/buổi biểu diễn văn nghệ tại các huyện, thành phố và hơn 700 buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị, các xã phường, thị trấn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt người xem.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và người dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Sở đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn hiệu quả các thiết chế văn hóa; Hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh từng bước được hoàn thiện, góp phần đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, người dân ngày càng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Toàn tỉnh hiện có 989 thiết chế văn hóa (trong đó có 6 nhà văn hóa cấp tỉnh, 7 nhà văn hóa cấp huyện, 93 nhà văn hóa cấp xã và 883 nhà văn hóa cấp thôn bản); ước đạt có 750/956 số bản, khu phố văn hóa; ước đạt 82.866/97.490 gia đình văn hóa; ước đạt 1.014/1057 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được triển khai sâu rộng tới các xã, bản vùng sâu, vùng xa, nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân. Vì vậy, tỷ lệ bạo lực gia đình giảm so với năm trước; các mô hình về Phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực, người dân ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; tình trạng vi phạm đạo đức lối sống được cải thiện đáng kể, hạnh phúc gia đình được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 72 mô hình phòng chống bạo lực gia đình với: 425 Nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 425 câu lạc bộ GĐPTBV 395 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng dân cư; thu hút hơn 6.750 thành viên tham gia.

Bên cạnh những thành tựu trên, Công tác tham mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình chưa đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng tham mưu; công tác xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành còn một số hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành còn một số hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế;...

Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu ảnh 2
Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thông qua các Lễ hội, ảnh: Hoài Dương 

Trong những năm tới, để tiếp tục thúc đẩy hoạt động văn hóa trên địa bàn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, quy hoạch, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng; Tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền nhất là hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động nhằm tuyên truyền có hiệu quả về đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác truyền thông về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hưởng ứng, phát động thực hiện Chiến, chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm