Nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động sau dịch Covid-19

(PLVN) - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Lào Cai, năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên số người lao động đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm để tư vấn học nghề, tư vấn việc làm… giảm mạnh.
Một phiên giao dịch việc làm ở Lào Cai.
Một phiên giao dịch việc làm ở Lào Cai.

Giao thương kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, với các nước trong khu vực ASEAN, quốc tế bị hạn chế nên việc giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết việc làm, Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức (trực tiếp, mạng xã hội…) để cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết về ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo. .

Năm 2021, Lào Cai đề ra mục tiêu tạo việc làm tăng thêm cho 13.500 lao động (trong đó có hơn 6000 lao động nữ và khoảng 1.800 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm...); Tổ chức từ 40 đến 50 phiên tư vấn việc làm cho trên 10.000 lao động trên địa bàn.

Sở LĐ,TB&XH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt các chính sách về lao động - việc làm, tiền lương và thu nhập; tổ chức dạy nghề đáp ứng nhu cầu học, gắn với  nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các đối tượng chính sách, người nghèo, lao động nông thôn… 

Đọc thêm