Phải thường xuyên giám sát người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị

(PLVN) -Sáng nay (19/12), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 8 tổ chức đảng trực thuộc; các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã kiểm tra, giám sát trên 2.500 tổ chức đảng và gần 12.000 đảng viên.

 Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chị thị của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, có kỷ luật, có răn đe với các vi phạm, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh...

Tuy nhiên, việc tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra; chất lượng các cuộc kiểm tra chưa cao, còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt...

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, sớm cụ thể hóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

Đặc biệt, phải kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị...

Đọc thêm