Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Chiều 22/1, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của hai đơn vị là Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (XDPL) và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Cùng dự các Hội nghị triển khai có nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế một số bộ, ngành và toàn thể cán bộ, công chức của hai đơn vị.

Để công tác XDPL thực sự trở thành vấn đề chung

Báo cáo kết quả năm 2018, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về XDPL Trần Văn Đạt cho biết: Nhìn chung, trong năm 2018, với sự nỗ lực của tập thể công chức, Vụ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác của năm. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức triển khai thống nhất, hiệu quả thi hành Luật Ban hành VBQPPL với nhiều điểm nghẽn đã được kịp thời tháo gỡ, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, theo quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL, bám sát tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Vui mừng với sự tham dự Hội nghị của nhiều đại biểu trong và ngoài Bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chia sẻ: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, nhất trí của Vụ, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Vụ, sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Vụ với các đơn vị trong và ngoài Bộ nên Vụ Các vấn đề chung về XDPL đã triển khai đồng bộ kế hoạch công tác năm, có trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đều mang đến tác động tốt như giúp Bộ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; góp phần nâng cao năng lực cho các bộ, ngành, đội ngũ cán bộ pháp chế trong XDPL; tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành trong XDPL, trong công tác pháp chế. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hiếu đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Vụ cũng như cảm ơn sự hợp tác tích cực, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các bộ, ngành để đạt được những kết quả trên, đồng thời bày tỏ sự nhất trí với phương hướng năm 2019 của Vụ. Để công tác XDPL trở thành vấn đề chung của tất cả các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Thứ trưởng đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm như cần tập trung cao, làm tốt vai trò thường trực Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; chú trọng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế cho các bộ, ngành, địa phương... 

Trong công tác thẩm định, Thứ trưởng yêu cầu Vụ tham mưu để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các bộ, ngành khi tham gia vào hội đồng thẩm định; cách thức thẩm định sâu một số nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, khi Nghị định sửa Nghị định 37, 24 được ban hành thì tham mưu sửa đổi Nghị định 55 về công tác pháp chế; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội nhiệm kỳ mới của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp...

Kiểm tra văn bản nhất thiết phải chăm chăm khuấy động dư luận

Báo cáo của Cục Kiểm tra VBQPPL thì cho biết trong năm 2018, với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm, Cục đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, tiếp tục tạo được chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức thực hiện công tác hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trên toàn quốc kỳ thứ 2 (2014 - 2018) được Cục chủ động, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển khai kịp thời, nghiêm túc. Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm xây dựng xong Bộ pháp điển sớm hơn so với kế hoạch...

Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp ảnh 1

Chia sẻ với khối lượng công việc nhiều, tính chất lại khó, nhiều việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhất trí với nhiều ý kiến đánh giá cao về kết quả đạt được trong năm qua của Cục. Trong đó, Thứ trưởng biểu dương công tác kiểm tra đã kiểm tra được khối lượng lớn văn bản, phát hiện có nhiều văn bản sai, kết luận kiểm tra đúng, thực hiện theo phương châm đề ra cho Cục trong năm 2018 là “kịp thời, thận trọng, kiên quyết, chính xác”. Công tác rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, công tác hợp nhất đi vào nền nếp, công tác pháp điển giữ vững tinh thần tích cực, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động của Bộ, ngành... 

Khẳng định mục đích của công tác kiểm tra là kịp thời xử lý văn bản sai, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản, làm lợi cho xã hội, cho người dân..., Thứ trưởng quan niệm đây là những việc làm thầm lặng, chứ không nhất thiết phải “khuấy động” dư luận. Từ đó, Thứ trưởng lưu ý năm 2019 Cục tiếp tục làm thật tốt công tác kiểm tra, góp phần tạo dựng thế mạnh, sự lan tỏa, đóng góp cho sự nghiệp chung, cho xã hội của Bộ, ngành Tư pháp, vẫn theo phương châm năm 2018, đặc biệt là xử lý quyết liệt các văn bản đã phát hiện sai. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện tốt công tác pháp điển, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò để sử dụng hiệu quả Bộ pháp điển; nghiên cứu rà soát quy định về công tác kiểm tra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL thời gian tới.

Cùng chuyên mục
Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Đọc thêm