Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

(PLVN) -Ngày 15/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đồng chủ trì Hội nghị.

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 20/06/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 với những định hướng mới mang tính chiến lược, là kim chỉ nam để triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn mới. Để tổ chức tổ chức thực hiện Kết luận số 80, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức, thói quen chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân. 

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Vì vậy, Thứ trưởng mong rằng Hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương để từ đó nghiên cứu, đề xuất nhân rộng, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp ảnh 2
Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc khái quát các mô hình hiệu quả ở địa phương  

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc đã khái quát các mô hình hiệu quả ở địa phương và rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn. Về định hướng thời gian tới, Vụ trưởng cho biết cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển xã hội, bám sát theo nội dung, tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư. 

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp ảnh 3
 

Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL, tránh phô trương, hình thức. Phát huy đầy đủ vai trò tư vấn định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình PBGDPL gắn với triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác PBGDPL…

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp ảnh 4
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, Trưởng Bộ môn Luật, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL: Việc đánh giá hiệu quả PBGDPL là rất cần thiết, tuy nhiên đây là công việc rất khó và phức tạp. Trước yêu cầu mới đặt ra sau khi tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, cần có những đổi mới trong phương pháp và cách thức đánh giá hiệu quả PBGDPL. Theo ông, việc đánh giá này được thể hiện ở 3 mức độ từ thấp đến cao: Tri thức pháp luật; Hình thành thái độ tích cực, sự tự tin pháp luật, hướng tới cách xử sự hợp pháp và Hành động trong thực tiễn. Trong ba mức độ nói trên, hành động trong thực tiễn phản ánh mức độ cao nhất của hiệu quả PBGDPL. 

Còn theo ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh: thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 3 Nghị quyết về công tác PBGDPL, trong đó quy định rõ kinh phí tỉnh bố trí để triển khai các hoạt động PBGDPL. Giai đoạn 2010 - 2015 kinh phí cấp cho công tác PBGDPL hàng năm là 7.850.000.000 đồng; giai đoạn 2016 - 2020 kinh phí cấp cho công tác PBGDPL mỗi năm ước tính là 9.700.000.000 đồng. 

Cùng với việc quan tâm bố trí kinh phí, tỉnh luôn quan tâm lựa chọn các cán bộ có nhiệt huyết, trách nhiệm cao để làm công tác PBGDPL phục vụ người dân, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tìm hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chia sẻ tại Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng cho biết bộ đội biên phòng hiện đang duy trì nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình Mỗi tuần một câu hỏi, một điều luật; Chương trình Tiếng loa biên phòng; duy trì các Ngăn sách pháp luật, Tủ sách pháp luật ở đồn biên phòng; Chương trình biên giới học đường – đối với các đơn vị gần cửa khẩu có các trường học thì bộ đội biên phòng phối hợp với trường học tổ chức các chương trình ngoại khóa để giới thiệu cột mốc quốc gia cho các em học sinh… Nhờ hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú , ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên giới đã được nâng lên, chung tay cùng bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đẩy mạnh số hóa phổ biến pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận định Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp thời gian qua đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt, ở các Bộ, ngành, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt. Theo ông, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra trong thời gian tới đó là phân tích, nghiên cứu các nhóm đối tượng chịu sự tác động của công tác PBGDPL để có phương thức áp dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, phải vận dụng linh hoạt phương pháp dân vận khéo, nhất là với đối tượng đặc thù, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số… Cùng với đó, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác tuyên truyền, hạn chế tình trạng phổ biến một chiều, nhận thức nâng lên nhưng hành vi tuân thủ pháp luật không được cải thiện; tiếp tục đánh giá, phân tích mô hình PBGDPL hay, hiệu quả để nhân rộng…

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thường xuyên; căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Hàng năm, cần phối hợp cùng cơ quan Tư pháp cùng cấp để tổng kết, đánh giá, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động PBGDPL

Bên cạnh các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống, Thứ trưởng đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL để tạo các kênh tuyên truyền tiết kiệm, hiệu quả, hấp dẫn với phương châm lấy người dân làm trung tâm. Hội đồng PBGDPL các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, đổi mới cách làm; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Về phía Hội đồng Trung ương, Thứ trưởng cho biết Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các Ban, bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm