Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày

(PLVN) - Phi công, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, người quản lý doanh nghiệp, thuyền viên trên tàu viễn dương... muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 120 ngày, thay vì 45 ngày như quy định chung.  

Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày

Đây là một phần nội dung dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Theo nội dung dự thảo Nghị định, Bộ luật lao động 2019 đã quy định thời gian trong một số trường hợp người lao động và người sử dụng lao động phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số ngành, nghề, công việc đặc thù.

Ngành, nghề, công việc đặc thù gồm 3 nhóm: Thành viên tổ lái tàu bay, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay có chứng chỉ xác nhận cho tàu bay vào khai thác (CRS) mức B trở lên và nhân viên điều độ, khai thác bay; Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho tàu biển nước ngoài thuê lại đang làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Với những lao động làm các ngành, nghề, công việc trên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với lao động có hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng, phải báo trước ít nhất bằng 1/4 thời hạn của hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm ngành, nghề, công việc công việc đặc thù thì phải báo trước cho người lao động với thời gian tương tự như trên.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Từ ngày 1/9/2021: Rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo như thế nào?

(PLVN) -  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Đọc thêm