Phối hợp kiểm tra hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 09/04, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang và Bưu điện tỉnh Tiền Giang ký kết kế hoạch phối hợp về việc kiểm tra, xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kế hoạch phối hợp nhằm giúp Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang có những thông tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện. Đồng thời, giúp Bưu điện tỉnh Tiền Giang nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hệ thống vận chuyển.

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật tại các bưu cục, kho chứa trữ của Bưu điện; xử lý túi, gói, bưu phẩm, bưu kiện trên đường vận chuyển; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm xảy ra trên thị trường.

Phối hợp kiểm tra hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện ảnh 1
 Cục Quản lý thị trường và Bưu điện Tiền Giang ký kết kế hoạch phối hợp

Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi hàng hóa, bưu phẩm đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn chặn việc mua bán, kinh doanh trái phép hàng cấm gửi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông qua gặp gỡ trực tiếp, gửi văn bản cập nhật các thông tin liên quan.

Định kỳ hàng quý, hai bên sẽ tổ chức sơ kết để kịp thời trao đổi thông tin, đánh giá tình hình phối hợp và định hướng hoạt động cụ thể cho quý tiếp theo. Kết thúc năm, hai bên tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động đồng thời cập nhật kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm